Algemene Ledenvergadering Nieuwe Stijl van CompositesNL

Op woensdag 18 oktober 2017 is de; de branchevereniging die de belangen behartigt van alle partijen in Nederland die betrokken zijn bij de ontwikkeling, fabricage, onderhoud en gebruik van producten waar composiettechnologie een rol in speelt.

Anders dan in het verleden wil het nieuwe bestuur de ALV gebruiken om een ontmoetingsplaats te bieden voor leden en niet-leden. Op 18 oktober aanstaande zal dat van 12.00-18.00 uur gebeuren op Ypenburg (Den Haag) bij Airborne Composites Automation en KVE Composites. Voorafgaand zal van 11.00-12.00 uur de formele ALV gehouden worden voor leden.

Het middagprogramma bestaat uit: een lunch, sprekers uit binnen- en buitenland, een rondleiding bij Airborne en/of KVE en een netwerkborrel. Ook hebben de leden de mogelijkheid zich in de wandelgangen te presenteren met een banner of tafel.

Bij deze willen wij u uitnodigen voor deze ALV nieuwe stijl. Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Noteert u alvast de middag van 18 oktober aanstaande en meld u alvast aan via silvia@compositesNL.nl.

Ook ontvangen we graag suggesties voor niet-leden die mogelijk geïnteresseerd zijn om deze middag aanwezig te zijn. We vinden dit belangrijk als middel om de vereniging te laten groeien en daarbij is alle hulp welkom.

Wij komen binnenkort bij u terug met het programma van de middag, de agenda en de stukken voor de ALV.