Europa wil materialen goed met elkaar vergelijken

Life Cycle Assesments (LCA’s) worden in veel markten en industrieën toegepast om een antwoord te geven op de vraag wat de invloed van een product (zoals een brug of steiger) op het milieu is. Deze invloed (ook wel milieu-impact genoemd) vindt plaats tijdens de productie van het product, het transport naar de gebruiker, tijdens het gebruik van het product en aan het eind van het gebruik van het product.

CompositesNL en EuCIA zijn betrokken bij het initiatief vanuit de Europese Comissie om een eenduidige systematiek te ontwikkelen voor het uitvoeren van LCA’s: de Product Environment Footprint Category Rules, ook wel PEC CR genoemd). Lees meer in dit artikel van Land & Water: Land en Water – Maart 2018 – Waterhuishouding & Waterbouw