Nieuwe recycling route voor thermoplastische composieten

TPAC en TPRC ontwikkelden een nieuw recycle proces om thermoplastische composieten te verwerken tot producten met hoge mechanische eigenschappen en ontwerpvrijheid.
Door de toenemende marktvraag, applicatie en productie van thermoplastische composieten, in met name de lucht- en ruimtevaart- en automobielindustrie, stijgt de hoeveelheid productieafval aanzienlijk. Een specifieke recycling oplossing is interessant vanwege de relatief hoge materiaalprijs, wetgeving en milieu impact.

In het TPC-Cycle project wordt een recycling route ontwikkeld om zowel high-end als high volume materiaalstromen te verwerken. Het doel is om de hoge mechanische eigenschappen van thermoplastische composieten te behouden en een gunstig effect op de ecobalans van het product tegen lage kosten te bewerkstellingen. Het project omvat alle processtappen van afvalverzameling tot shredden, herverwerking en toepassing. Bij de ontwikkeling van elke stap wordt samengewerkt met bedrijfspartners. De aangedragen oplossing biedt een korte cyclustijd, near net-shape productie en grote geometrische ontwerpvrijheid. De goede mechanische eigenschappen blijven voor een groot deel behouden door een lange vezellengte. In de video worden de verschillende processtappen en enkele voordelen van de recycling route in beeld gebracht.

De onderzoekers in dit project werken aan een beter begrip van de relatie tussen mechanische eigenschappen en verwerking van het recyclaat bij elke processtap. Drie voorbeeld producten worden momenteel ontwikkeld om de toepassing in high-end (aerospace deel) en high volume (veiligheidsschonenneus) markten te demonstreren.

TPAC en TPRC werken samen met industriële partners uit de waardeketen van materiaal, verwerking, ontwerp en toepassing: GKN Aerospace Fokker Business, TenCate Advanced Composites (Toray Group), Cato Composite Innovations, Dutch Thermoplastic Components en Nido RecyclingTechniek. Het project is mogelijk gemaakt door Saxion en de financiële steun van Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Wetenschaps Organisatie (NWO).

Zie voor meer informatie:

  • Smart industry fieldlab TPCNL https://tpcnl.nl/
  • TPAC https://thermoplasticcomposites.nl/
  • TPRC https://tprc.nl/

Projectleider en onderzoeker van het TPC-Cycle project bij TPAC, Thomas de Bruijn, t.a.debruijn@saxion.nl