Samenwerking CompositesNL en NMT

Er wordt momenteel een samenwerkingsovereenkomst (Memorandum of Understanding) opgesteld tussen CompositesNL en NMT, die binnenkort bekrachtigd zal worden.

Deze samenwerking is vanzelfsprekend, daar 40 procent van onze leden actief zijn in de maritieme sector en de Nederlandse maritieme sector is wereldwijd beroemd omwille van haar innovatie en doortastendheid. De gezamenlijke ambitie van deze samenwerking is om het eerste volledige composiet SOLAS schip onder de Nederlandse Vlag te realiseren.

De samenwerking bestaat concreet uit:

 • CompositesNL leden toegang tot maritieme sector en NMT leden toegang tot FRP technologie geven door:
  • Toegang tot elkaars events (op uitnodiging, indien passend thema)
  • Samen events organiseren om kennis te delen (D-lass? Parallel aan E-lass op EU niveau.)
  • Versterken adviserende rol richting beleidsmakers (nationaal, europees, internationaal)
   • CompositesNL adviseert NMT > NMT adviseert NL vlagstaat > NL vlagstaat heeft een zetel bij IMO
 • Composites NL is lid van Eucia, NMT lid van SeaEurope
 • Versterken kennispositie:
  • composietcursus beschikbaar maken via NMA (Rogier Nijssen)
  • Monitoren welke innovatieprojecten er starten/zijn op toepassing FRP in maritieme sector.
  • Samen deelnemen in innovatieprojecten (zoals RAMSSES)

 

 • Imago versterken
  • In publieke uitingen (website, nieuwsbrieven e.d.) de samenwerking benadrukken.
  • Enthousiasmeren nieuwe generatie ingenieurs (young composites, ontwerp uitdagingen, afstudeeropdrachten)
  • Betrekken maritieme opleidingen: Composietenlab NHL & STC, …

 

NMT heeft CompositesNL verzorgd om een presentatie te houden op 3 juli bij de NMT-commissie superjachtbouw. Dit is een mix van scheepswerven en toeleveranciers die werkzaam zijn in de superjachtbouw: zie https://maritimetechnology.nl/over-ons/categorie-superjachtbouw/

De presentatie namens CompositesNL zal gehouden worden door Arnold Vaandrager (VABO). Alle aangedragen input door de Leden zal meegenomen worden in de presentatie van Arnold.

Deze input kan aangeleverd worden aan info@compositesnl.nl

De MOU zal binnenkort getekend worden en deze samenwerking zal verder uitgebouwd worden vanuit de werkgroep “Maritiem”. Deze werkgroep wordt initieel getrokken door Laurent Morel (Bestuur CompositesNL), totdat een nieuwe werkgroep-manager wordt verkozen vanuit de werkgroep zelf.