Start themagroep ‘Promotie’

Het vergroten van uw business, en van de hele Nederlandse composiet sector, is een van de belangrijkste thema’s van CompositesNL. Om dit te realiseren, is promotie van groot belang. De composieten sector in Nederland is breed, hoogwaardig en staat internationaal goed aangeschreven. Tegelijk zien we ook dat er behoefte is om meer zichtbaar te worden, het Nederlandse cluster te versterken en samen meer kritische massa op te bouwen. Het bundelen van onze krachten, zowel tussen leden onderling en met andere brancheorganisaties en stakeholders is hiervoor nodig.

We hebben daarom besloten een themagroep Promotie te starten. In bijgevoegde presentatie is te zien hoe dit past in een breder kader en welke activiteiten wij voorzien (slide 7). Dit zijn:

•    Composites Pitch: promotie materiaal genereren
•    Een White Paper schrijven, om de hele Nederlandse composiet sector inzichtelijk te maken en te laten zien dat het vol zit met kampioenen
•    Meer marketing door social media:  hier heeft CompositesNL onlangs een marketing medewerker aangenomen
•    Verbinding zoeken met andere brancheorganisaties. Met NMT en NAG loopt dit al,  met anderen staat dit op stapel
•    Internationaliserings-werkgroep, samen met FME en HTSM (Topsector HighTech Systemen & Materialen)
•    Nederlands paviljoen op internationale bijeenkomsten:  we zijn trots te kunnen vermelden dat op het JEC 2018 er een Nederlands paviljoen is, georganiseerd door CompositesNL

Om dit onderwerp verder te ontwikkelen wordt een thema-groep Promotie gestart, waarvan de kick-off is op vrijdag 9 Februari 2018, van 12:00 – 14:00. We zullen dan ook de werkgroep ‘Internationaliseringsagenda Composiet’ toelichten, die opgestart wordt samen met FME en HTSM. We willen graag met uw van gedachten wisselen of dit inderdaad de goede activiteiten zijn en hoe we deze gezamelijk in kunnen gaan vullen. We zoeken nadrukkelijk uw input en inzichten!

De werkgroep ‘ Internationaliseringsagenda’ is een beproefde methode van FME en HTSM om vanuit een sector Nederland beter over het voetlicht te brengen. Hierdoor vinden we beter aansluiting met de Topsecotren en kunnen we mogelijk rekenen op meer overheidssteun. Het proces waarin dit gaat is in hoofdlijnen als volgt:
– Wat is ‘het verhaal’ naar het buitenland over composieten in Nederland?  Waar zijn we goed in en hoe onderscheiden we ons in het buitenland
– Hoe kunnen we dit verhaal het beste vertellen en wat zijn onze doellanden? Hier volgt een plan van aanpak uit, met bijvoorbeeld handelsmissies, strategische beurzen of andere middelen
– Dit plan van aanpak kan mogelijk ondersteund worden met middelen vanuit HTSM

Deze kick-off is onderdeel van een Dag van de Thema’s van CompositesNL, waar ook andere sessies zijn over oa onderwijs, duurzaamheid, maritiem en thermoplast. Het programma is hier te vinden: https://compositesnl.nl/event/dag-van-de-themas/

Omdat deze onderwerpen de hele sector aangaat, staan de bijeenkomsten open voor iedereen, lid of geen lid van CompositesNL. Uiteraard vinden we het fijn als u lid wordt. We hebben de bundeling van krachten hard nodig!

Deze dag vindt plaats bij YesDelft, Molengraafsingel 10, 2629 Delft in de zalen Lablounge 1 en 2.
Aanmelden voor de dag en specifieke thema’s en werkgroepen kan bij Silvia Verhoeven via email: silvia@compositesnl.nl

We zien uw graag op vrijdag 9 februari, en als dat onverhoopt niet mocht lukken op een volgende bijeenkomst. We zullen u in ieder geval de resulaten van deze bijeenkomst sturen.