Thema/werkgroep regelgeving 9 februari 10-12 uur Yes!Delft

Op de dag van de thema’s kan regelgeving niet ontbreken. Vandaar dat op 9 februari aanstaande er gelegenheid is voor de leden mee te denken en te praten over wat CompositesNL kan betekenen voor haar leden. Voorlopig liggen er drie onderwerpen op tafel:

  • Verplichte afsluiting basiscontract Arbo
  • Registratie/zelfinspectie bedrijven met betrekking tot blootstelling kankerverwekkende stoffen – http://nos.nl/l/2215486
  • Duurzame inzetbaarheid werknemers

Leden en niet- leden kunnen zich voor deze bijeenkomst aanmelden bij silvia@compositesnl.nl