Uitnodiging Expertmeeting Inductielassen | Vallen en opstaan tijdens processen van innovatie

Tijdens de WCCS-expertmeetings krijgt u inzicht in de behaalde resultaten binnen het programma. Heeft u altijd al willen weten hoe een worldclass-producent als Fokker omgaat met de uitdagingen binnen innovatieprojecten? Deze expertmeeting is uw kans om hier meer over te weten te komen!

Het zogenaamde inductielassen vormt de rode draad tijdens deze sessie. Dit is een verbindingstechniek die Fokker gebruikt voor het produceren van composiet roerdelen voor onder andere de nieuwste Gulfstream Business Jet (G650). Omdat Fokker deze techniek nog beter wilde begrijpen zijn er binnen WCCS twee deelprojecten, zogenaamde werkpakketten, uitgerold. Het eerste in het teken van virtuele weergave van het lasproces tijdens de ontwerpfase (simulatie). Het tweede in het teken van het meten van de elektrische magneetveldsterkte van de apparatuur (sensortechniek). Ondanks dat er enorme sprongen zijn gemaakt, is het gewenste industrialisatie-niveau helaas niet gerealiseerd.

Wat ging er goed en wat kon er beter? Betrokken onderzoekers van de TU Delft vertellen over de technische uitdagingen die men tegenkwam en welke successen er behaald zijn. Vanuit Fokker zal toegelicht worden waarom beheersing van kennis inzake inductielassen noodzakelijk is en wat de plannen zijn aangaande vervolgonderzoek. Er wordt tevens gereflecteerd op de leermomenten vanuit de projectmatige kant. Bijvoorbeeld: hoe kan externe kennis het beste ingebed worden binnen de organisatie? Tot slot: wat kunt u hiervan leren in relatie tot uw eigen innovatieprojecten? We denken hier graag gezamenlijk over na. We sluiten deze expertmeeting af met een rondleiding door de Fokker-fabriek en een borrel.

Dinsdag 11 december
13:00 – 17:00 uur
Fokker Aerostructures

Programma:

12.30 uur Inloop
13.00 uur Welkom en introductie
Alex Berhitu (NOM)  
13.15 uur ‘Modelvorming voor versnelling kwalificatieproces’ (Engelstalig)
dr. Irene Fernandez Villegas (TU Delft) 
13.45 uur ‘Sensor en methode voor meten van elektrische magneetveldsterkte’ (Engelstalig)
dr. Andrei Anisimov (TU Delft)
14.15 uur Discussie: ‘uitdagingen binnen innovatieprojecten’
Alex Berhitu (NOM) en Martijn Welsink (Fokker)
15.00 uur Rondleiding Fokker-fabriek
16.00 uur Borrel
17.00 uur Einde

Adres:
Fokker Aerostructures BV
Edisonstraat 1
7903 AN Hoogeveen

Nadere instructies volgen in de bevestigingsmail voor deelname.

Aanmelden
Deelname is alleen mogelijk na acceptatie en bevestiging van uw aanmelding. U kunt zich aanmelden bij Rudmer Heij van de NOM (Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Nederland) via heij@nom.nl onder vermelding van:
– Volledige naam (zoals vermeld op paspoort)
– Geboortedatum
– Bedrijfsnaam
– Telefoonnummer

We willen graag met de deelnemers in discussie over hoe we de opgedane kennis en ervaring kunnen gebruiken of vertalen in innovatie- of veranderprojecten in of met andere organisaties. Wanneer u modelvorming in uw organisatie reeds inzet of overweegt dan moedigen we u aan om dit bij uw aanmelding te vermelden. We zouden uw input graag willen gebruiken in de discussie. Er is plaats voor maximaal 45 personen. VOL = VOL!

Tot ziens op 11 december!