Uitnodiging informatiebijeenkomst European Defence Fund

Maastricht, dinsdag 11 december 2018
Groningen, dinsdag 29 januari 2019

Wie, waar en wanneer
TNO, NLR, Marin, NIDV (de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid) en RVO verzorgden in 2018 al enkele voorlichtingsmiddagen over het Europese onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma voor defensie. Deelname van het MKB heeft een hoge prioriteit en daarom organiseren we verschillende informatiebijeenkomsten in de Nederlandse regio’s. Op deze manier willen we de toegang laagdrempelig houden. Naast het MKB zijn kennisinstellingen en grotere bedrijven vanzelfsprekend ook welkom.

De eerstvolgende regionale bijeenkomsten zijn gepland op dinsdag 11 december in Maastricht en op dinsdag 29 januari in Groningen. Op een later moment volgt ook weer een bijeenkomst in de Randstad.

Doel van de bijeenkomst
Gedurende de middag krijgt u meer te horen over de inhoud van het Europese defensie programma, de voorwaarden voor deelname en tips over manieren om aan te sluiten bij een internationaal consortium.

Achtergrond
Het ontwikkelen en aanschaffen van nieuwe middelen in het defensiedomein is duur en technologisch complex. Daarbij zorgt de fragmentatie van de Europese markt voor onnodige duplicatie van R&D en onvoldoende investeringen in nieuwe technologie.

Sinds kort stijgen de uitgaven voor defensie weer en de Europese Commissie steunt die trend door het financieren van R&D. De Commissie beoogt hiermee versnippering van kennis en (financiële) middelen te voorkomen en een grotere mate van standaardisatie binnen de EU te bereiken. Dit alles moet bijdrage aan een grotere mate van onafhankelijkheid van de EU.

De Europese Commissie heeft een European Defence Action Plan opgesteld om de tekortkomingen aan te pakken en de defensie industrie te versterken. Een van de onderdelen is het opzetten en (mede-)financieren van onderzoeksprogramma’s en ontwikkelingsprogramma’s via het European Defence Fund. Tot en met 2020 zijn twee voorbereidende programma’s opgezet met in totaal een budget van bijna 600 miljoen euro. Vanaf 2021 worden deze programma’s opgeschaald en is de verwachting dat er een jaarlijks budget komt van circa 1,5 miljard euro. 2019 is daarom een cruciaal jaar om vanaf het begin Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en MKB’s een plek te geven in de internationale competitie!

Tijdens deze middag zal meer uitleg worden gegeven over deze Europese ontwikkelingen, de kansen voor de Nederlandse industrie, het MKB en de kennisinstellingen en hoe succesvol deel te nemen aan de verschillende programma’s.

Het voorlopige programma voor deze middagen is als volgt:

Tijd Onderdeel
13:30-14:00 Registratie
14:00-14:05 Welkom en introductie
14:05-14:30 Europese programma’s voor defensie onderzoek en ontwikkeling

Paul Kruis (RVO)

14:30-14:55 Defensie en Industrie, financiering in projecten

Defensie

14:55-15:20 Voorwaarden voor deelname in de Europese defensie programma’s

NLR

15:20-15:50 Pauze
15:50-16:15
16:15-16:40 Projectvoorbeeld uit Europees defensie-onderzoek

Frans Kleyheeg (TNO)

16:40-17:05
17:05 Afsluitende borrel

 

Locatie: Maastricht of Groningen

Kosten: Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden

Aanmelden: U kunt zich aanmelden via het digitale aanmeldingsformulier.
De inschrijving sluit op dinsdag 2 december voor Maastricht en op dinsdag 20 januari voor Groningen.

Tot ziens op dinsdag 11 december of dinsdag 29 januari!

Met vriendelijke groet,

 

Frans Kleyheeg

TNO

 

Johan de Jong

Marin

Gerlof de Wilde

Ministerie van Defensie

Arno Rook

NLR

John Jansen

NIDV

Paul Kruis

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

 

Team IRIS
Internationale Programma’s

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Prinses Beatrixlaan 2 | 2595 AL| Den Haag
Postbus 93144  | 2509 AC | Den Haag
…………………………………………………………………………….

T 088 602 4210
E teamiris@rvo.nl
I http://www.rvo.nl/horizon2020