Voorlichtingsbijeenkomst over nieuwe Europese privacywetgeving: Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in de gehele EU van toepassing. Deze verordening vervangt de huidige privacywet, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Alle bedrijven en organisaties die werken met persoonsgegevens zullen zich moeten voorbereiden op deze AVG.

VNO-NCW en MKB-Nederland nodigen u graag uit voor één van de vijf regionale voorlichtingsbijeenkomsten over de AVG die wij de komende tijd organiseren.

De AVG bouwt inhoudelijk voort op de Wbp, maar intensiveert privacyrechten voor betrokkenen en breidt deze uit. Ook krijgen bedrijven en organisaties meer verantwoordelijkheden. De Europese privacytoezichthouders (in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens) krijgen de mogelijkheid stevige boetes op te leggen bij overtredingen.

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten komen onder andere de volgende zaken aan bod: Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten voor bescherming van persoonsgegevens en de naleving van de AVG? Op welke gronden mag uw bedrijf of organisatie persoonsgegevens verwerken? Wat is een Privacy Impact Assessment? Wanneer is een bewerkersovereenkomst nodig? Moet uw bedrijf of organisatie een functionaris voor de gegevensbescherming aanstellen? Moeten uw procedures ten aanzien van het documenteren en melden van datalekken herzien worden?

De diverse onderwerpen worden belicht door: de Autoriteit Persoonsgegevens, VNO-NCW – MKB-Nederland en een ondernemer die momenteel bezig is met de implementatie.

Datum: woensdag 15 november 2017
Tijd: 15.30 – 18.00 uur
Locatie: Planetarium Amsterdam, Kromwijkdreef 11, 1108 JA Amsterdam-Zuidoost

Kosten 55 euro (excl. 21% btw) p.p.

 

Meer informatie en/of inschrijven.