Werkgroep duurzaamheid 9 februari 2018 van 12-14 uur (Yes!Delft)

Tijdens de dag van de thema’s op 9 februari zal de werkgroep duurzaamheid zich, onder leiding van Ben Drogt (BiinC), buigen over de volgende onderwerpen:

  • Hoe groot zijn de reststromen composiet uit verschillende toepassingen (onderzoek CompoWorld)
  • In het nieuwe “Landelijk Afvalbeheersplan 3” (LAP3) van de NL-overheid, wordt ¬†composiet afval voor het eerst specifiek wordt genoemd en voorwaarden voor het afvoeren van afval zulen worden verscherpt,
  • Wat zijn mogelijke Europese initiatieven rond het berekenen van de milieu impact (LCA) van producten, dus ook die van composiet producten (Product Environmental Footprint programma

In de werkgroep zal een update gegeven worden van de stand van zaken en besproken worden welke acties er vanuit de werkgroep en CompositesNL nodig zijn hoe deze onderwerpen te benaderen.

Interesse, meldt u aan bij silvia@compositesnl.nl