Werkgroep thermoplast 9 februari 2018 van 14-16 uur (Yes!Delft)

Tijdens de dag van de thema’s op 9 februari zal de werkgroep thermoplast zich, onder leiding van Maarten Labordus (KVE Composites Group), richten op de ontwikkeling op het gebied van thermoplastische composieten. Nederland heeft een unieke positie in deze ontwikkeling omdat we de complete infrastructuur beschikbaar hebben: polymeer- en halffabrikaatleveranciers, onderzoeksinstellingen, verwerkers en integrators.

CompositesNL wil graag de kennis die in Nederland bestaat op het gebied van thermoplastische composieten zichtbaar maken en bundelen om onze voorsprong te behouden en verder uit te bouwen. In de werkgroep worden met elkaar de technische knelpunten en uitdagingen besproken, wordt er gekeken of gezamenlijke projecten geïnitieerd kunnen worden en of er andere relevante informatie met elkaar kan worden gedeeld.

Interesse, meldt u aan bij silvia@compositesnl.nl