Wijziging Activiteitenregeling met oa gemotiveerd afwijken van de PGS 15:2016

De wijziging van de Activiteitenregeling is gepubliceerd in Staatscourant nummer 53562. De wijziging is op 1 oktober 2017 in werking getreden.

Activiteitenregeling

De belangrijkste wijzigingen in de Activiteitenregeling zijn:

  • Verwijzing naar een aantal nieuwe of aangepaste normen, zonodig met overgangsrecht
  • Verwijzing naar de geactualiseerde PGS 15 (versie 9-2016) over verpakte gevaarlijke stoffen, inclusief meer maatwerkmogelijkheden.
  • Een aantal correcties in de bodemvoorschriften voor opslagtanks.
  • Nieuw ten opzichte van de voorpublicatie: toevoeging van zeven nieuwe MTR-waarden voor zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) toegevoegd aan bijlage 13, zie ook het nieuwsbericht over bijlage 13

Regeling omgevingsrecht

De Regeling omgevingsrecht (Mor) wijst de nieuwste versie van onderstaande PGS richtlijnen aan als beste beschikbare techniek (BBT).

Bron: Rijkswaterstaat