CompositesNL

CompositesNL is de brancheorganisatie die de belangen behartigt van alle partijen in Nederland die betrokken zijn bij de ontwikkeling, fabricage, onderhoud en hergebruik van producten waarin composiet technologie een rol speelt.

CompositesNL wil het gebruik van composiet producten stimuleren, de toepassing vergroten en acceptatie verbeteren. Daarnaast is het verzamelen, verspreiden en ontwikkelen van kennis een centraal thema binnen de vereniging. Hier zijn onze activiteiten op ingericht.

Over CompositesNL

Netwerkvorming

CNL geeft leden toegang tot relevante netwerken op Europees niveau (EuCia), maar ook in Nederland en België voor specifieke groepen zoals Young Composites voor startende werknemers.

Regelgeving

CNL ondersteunt leden door invloed uit te oefenen op het tot stand komen van wet- en regelgeving voor specifieke sectoren, maar ook op het gebied van milieu en gezondheid.

Internationale marketing

CNL promoot toepassing van composieten en draagt de competenties van haar leden breed uit op nationale en internationale markten.

Kennis & Innovatie

CNL zit aan tafel met het ministerie van EZK en de topsector High Tech Systems & Materials om de ontwikkeling en toepassing van composiet technologie te bevorderen

Duurzaamheid

Duurzaamheid is meer dan alleen recycling; het omvat de hele levenscyclus.

icon

Uw netwerk uitbreiden, kennis vergroten en groeikansen optimaal benutten?