Internationale promotie

Het vergroten van uw business, en van de hele Nederlandse composiet sector, is een van de belangrijkste thema’s van CompositesNL. Om dit te realiseren, is promotie van groot belang. De composieten sector in Nederland is breed, hoogwaardig en staat internationaal goed aangeschreven. Tegelijk zien we ook dat er behoefte is om meer zichtbaar te worden, het Nederlandse cluster te versterken en samen meer kritische massa op te bouwen. Het bundelen van onze krachten, zowel tussen leden onderling en met andere brancheorganisaties en stakeholders is hiervoor nodig.

We hebben daarom besloten een themagroep Promotie te starten. Hoe dit past in een breder kader en welke activiteiten wij voorzien:

  • Composites Pitch: promotie materiaal genereren
  • Een White Paper schrijven, om de hele Nederlandse composiet sector inzichtelijk te maken en te laten zien dat het vol zit met kampioenen
  • Meer marketing door social media:  hier heeft CompositesNL onlangs een marketing medewerker aangenomen
  • Verbinding zoeken met andere brancheorganisaties. Met NMT en NAG loopt dit al,  met anderen staat dit op stapel
  • Internationaliserings-werkgroep, samen met FME en HTSM (Topsector HighTech Systemen & Materialen)
  • Nederlands paviljoen op internationale bijeenkomsten:  we zijn trots te kunnen vermelden dat op het JEC 2018 er een Nederlands paviljoen is, georganiseerd door CompositesNL

We willen graag met u van gedachten wisselen of dit inderdaad de goede activiteiten zijn en hoe we deze gezamenlijk in kunnen gaan vullen. We zoeken nadrukkelijk uw input en inzichten!

De werkgroep ‘ Internationaliseringsagenda’ is een beproefde methode van FME en HTSM om vanuit een sector Nederland beter over het voetlicht te brengen. Hierdoor vinden we beter aansluiting met de Topsectoren en kunnen we mogelijk rekenen op meer overheidssteun. Het proces waarin dit gaat is in hoofdlijnen als volgt:

  • Wat is ‘het verhaal’ naar het buitenland over composieten in Nederland?  Waar zijn we goed in en hoe onderscheiden we ons in het buitenland
  • Hoe kunnen we dit verhaal het beste vertellen en wat zijn onze doellanden? Hier volgt een plan van aanpak uit, met bijvoorbeeld handelsmissies, strategische beurzen of andere middelen
  • Dit plan van aanpak kan mogelijk ondersteund worden met middelen vanuit HTSM

Omdat deze onderwerpen de hele sector aangaat, staan de bijeenkomsten open voor iedereen, lid of geen lid van CompositesNL. Uiteraard vinden we het fijn als u lid wordt. We hebben de bundeling van krachten hard nodig!

icon

Uw netwerk uitbreiden, kennis vergroten en groeikansen optimaal benutten?