Onderwijs

Heeft het composieten in het onderwijs uw interesse? U bent van harte welkom om de eerstvolgende bijeenkomst werkgroep onderwijs bij te wonen. Informatie opvragen kan via info@compositesNL.nl.

Omdat de composiet technologie een relatief jonge industrie, is er ontwikkeling noodzakelijk in het onderwijs. De werkgroep houdt zich bezig met het composieten onderwijs voor MBO, HBO en WO.  Werkgroep deelnemers uit alle soorten van het onderwijs en ook particuliere opleidingen onderzoeken in de werkgroep waar het bedrijfsleven en de studenten goed op elkaar blijven aansluiten en wat nodig is voor de toekomst. Tweemaal per jaar wordt er een werkgroep bijeenkomst georganiseerd die net als alle andere werkgroepen open staat voor leden en ook niet leden die een proactieve bijdrage kunnen leveren aan de vraagstukken die in de werkgroep onderwijs leven. Heeft u interesse? Stuur een mail naar info@compositesNL.nl

Het ontwikkelen van lesmateriaal is essentieel. Er zijn al diverse leerboeken verschenen waaronder Composieten Basiskennis – auteur R.P.L. Nijssen.  Momenteel er is een nieuw leerboek in de maak Composiet Mechanica – auteur assistent professor Sotiris Koussios van de TU-Delft.

Hierin ligt de focus op visualisatie, veel voorbeelden, veel diagrammen, data en “common practice”. Het boek is zo opgezet dat de ingenieur in de praktijk iets aan heeft maar ook de “nerd” zijn hart kan ophalen. Ook zijn er plannen om cursussen aan bedrijven aan te passen met veel praktijkvoorbeelden (denk aan PAO techniek). Tenslotte wil iedereen weten hoe die ene plaat of balk moet worden ontworpen in composiet en hoe dit aansluit op de “klassieke” sterkteleer. De toename van geometrische en numerieke modellering kan niet zonder aandacht blijven. De rode draad in alle ontwerp- en productieprocessen, voornamelijk m.b.t. composieten is modelleren (structureel, geometrisch, CNC etc.).

Het plan is om geleidelijk de volgende toegevoegde onderdelen in te bouwen:

  • Differentiaal geometrie: parameterisatie van oppervlakten / objecten / curves / geodeten / locatie- en oriëntatie vectoren, krommingen, integratietechnieken, dikteopbouw
  • Computer Aided Geometric Design: interpolatietechnieken, eigenschappen, “custom” oplossingen (op het niveau van spreadsheets en textfiles)
  • Machine control: kinematica, dynamica, CNC data generatie (blocktime, acceleraties), nauwkeurigheid, data exchange
  • Robotics: basis programmering robotica, IO, in-line control etc.

Er moet nog aardig wat gebeuren maar het streven is wel om heel vroeg in het nieuwe jaar druk-klaar te zijn. De leerstof zal dan 3 keer door de HAN, 1 keer door Windesheim  en 1 keer door PAO zijn gebruikt, daarmee hoop ik de bruikbaarheid te vergroten en de fouten uit te halen. Bovendien zijn de slides en hoofdstukken ook al kritisch bekeken door onze studenten.

Er zijn ook lange-termijn plannen voor een boek over de analyse van spanningsconcentraties rondom gaten, inserts en verbindingen, maar eerst moet ik de leerstof creëren over het geometrisch modelleren en aansturen van CNC en robots op basis van vezeltrajecten. Dit zal wel twee jaar in beslag nemen. Hoe dan ook, een boek dat differentiaal geometrie integreert met CAGD en CNC/Robotics voor composieten is een werkelijk gat in de markt en voor iedereen een uitgelezen kans om Composiet Nederland internationaal op de voorgrond te brengen!

icon

Uw netwerk uitbreiden, kennis vergroten en groeikansen optimaal benutten?