Visie en Missie

Visie

Nieuwe materialen spelen een belangrijke rol in de transitie van de maakindustrie. Duurzaamheid is daarbij een belangrijke randvoorwaarde. Composiet technologie biedt daarbij grote kansen, omdat composiet voordelen biedt ten opzichte van andere materialen zoals metaal en steen. Deze voordelen liggen op het gebied van gewicht, sterkte en levensduur. Toepassing van nieuwe materiaaltechnologie zoals composiet vereist een nieuwe integrale benadering waarin ontwerp, productie en materiaalkeuze worden gecombineerd. Ook op het gebied van regelgeving en certificering is nieuwe kennis nodig.

De leden van CompositesNL hebben zich ten doel gesteld de maatschappelijke voordelen van en nieuwe randvoorwaarden voor de toepassing van composiet te ontwikkelen en in de markt en maatschappij naar buiten te brengen.

Missie

CompositesNL wil het gebruik van composiet producten stimuleren, de toepassing vergroten en acceptatie verbeteren. Daarnaast is het verzamelen, verspreiden en ontwikkelen van kennis een centraal thema binnen de vereniging. Hier worden de activiteiten op ingericht.

Activiteiten

Alle activiteiten van CompositesNL staan ten dienste van de leden. Het centrale thema is kennis, zowel verzameling, verspreiding als ontwikkeling. Kennisverzameling betreft in eerste instantie regelgeving en kennisverspreiding gaat over de maatschappelijke en zakelijke voordelen van composiet technologie, kennisontwikkeling vindt interactief plaats door de leden. Hier spelen de werkgroepen een belangrijke rol.

Daarnaast vertegenwoordigt CompositesNL de gezamenlijke belangen van de leden door deelname aan gesprekken over innovatiebeleid (regionaal, nationaal, internationaal) en aanwezigheid op beurzen, seminars en andere bijeenkomsten. De leden worden hier regelmatig over geïnformeerd.

icon

Uw netwerk uitbreiden, kennis vergroten en groeikansen optimaal benutten?