Kenniscentrum

Binnen CompositesNL is er veel informatie beschikbaar. Het kenniscentrum wordt de plek waar alle actuele informatie beschikbaar is en publicaties gedownload kunnen worden. Er wordt momenteel volop gewerkt aan de inrichting van het kenniscentrum. De Werkgroep Milieu & Regelgeving is o.a. actief met een veilige, efficiënte werkbare regelgeving.

Mijn Arbocatalogus

Sociale partners binnen de composieten industrie hebben gezamenlijk een arbocatalogus opgesteld. In deze arbocatalogus kunt u oplossingen vinden voor de belangrijkste arbo risico’s in uw bedrijf. Oplossingen zijn te vinden voor de belangrijkste (prioritaire) risico’s binnen uw branche.

Mijn RI&E

CompositesNL stimuleert bedrijven om onder andere de zorg voor arbeidsomstandigheden en milieu op systematische wijze in de dagelijkse bedrijfsvoering te integreren. CompositesNL en de aangesloten leden hebben daartoe samen met de werknemersvertegenwoordigers in de kunststof- en rubber industrie een nieuw Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) instrument opgesteld. Arboplaats heeft de ontwikkeling van dit RI&E-instrument voor haar rekening genomen. Dit instrument bevat ook alle oplossingen en brancheafspraken uit de Arbocatalogi van de composieten branche.

De website ‘mijn RI&E’ is ontwikkeld voor zowel (middel)grote als kleine composiet bedrijven, die zich kenmerken door een platte en overzichtelijke organisatiestructuur op het gebied van leidinggeven. ‘Mijn RI&E’ brengt veel kennis en inzicht van bedrijven handzaam bijeen en is van waarde voor alle composiet bedrijven met meer dan één werknemer.

BMD Advies – Milieu service

Heeft u (milieu)adviesvragen? Stuur uw vraag aan: helpdesk@cn.bmdadvies.nl
Terugkoppeling van de beantwoording/afhandeling vindt rechtstreeks plaats per mail aan de klant.

BMD Advies houdt per klant bij wat de tijdsbesteding is. Zij gaan uit van maximaal 2 uur per klantvraag.

Arboplaats

Indien u nog geen basiscontract heeft afgesloten voor het preventie deel van het basiscontract arbodienstverlening, dan kunt u dit contract afsluiten met Arboplaats. Als lid van CompositesNL ontvangt u dan een korting. Indien u hierin geïnteresseerd bent, dan kunt u contact opnemen met Arboplaats: Huib Arts. huib.arts@arboplaats.nl. Mobiel: 06-19194818. Hij doet u dan een passend aanbod, waarmee u voldoet aan dit deel van de nieuwe wettelijke eisen.

Composieten, basiskennis

Het ontwikkelen van lesmateriaal is essentieel. Er zijn al diverse leerboeken verschenen waaronder Composieten Basiskennis – auteur R.P.L. Nijssen.

*For English, please click here.

Guide to composites - Volume One

Branded door Toray Advanced Composites

Toray Advanced Composites heeft haar eigen versie gepubliceerd van het boek ‘Composieten basiskennis’. Een printversie (in het Engels) en andere gidsen kunnen hier worden opgevraagd. De digitale versie (in het Engels) is hier te verkrijgen.

icon-150x150

Uw netwerk uitbreiden, kennis vergroten en groeikansen optimaal benutten?