Thermoplasten

Nederland heeft een unieke positie in deze ontwikkeling omdat we de complete infrastructuur beschikbaar hebben: polymeer- en halffabrikaatleveranciers, onderzoeksinstellingen, verwerkers en integrators.

CompositesNL wil graag de kennis die in Nederland bestaat op het gebied van thermoplastische composieten zichtbaar maken en bundelen om onze voorsprong te behouden en verder uit te bouwen. In de werkgroep worden met elkaar de technische knelpunten en uitdagingen besproken, wordt er gekeken of gezamenlijke projecten geïnitieerd kunnen worden en of er andere relevante informatie met elkaar kan worden gedeeld.

icon

Uw netwerk uitbreiden, kennis vergroten en groeikansen optimaal benutten?