Activiteiten

Alle activiteiten van CompositesNL staan ten dienste van de leden. Het centrale thema is kennis, zowel verzameling, verspreiding en  ontwikkeling. Kennisverzameling betreft in eerste instantie regelgeving en marktontwikkelingen, kennisverspreiding gaat  over de maatschappelijke en zakelijke voordelen van composiet technologie, kennisontwikkeling vindt interactief plaats door de leden. Daarnaast vertegenwoordigt CompositesNL de gezamenlijke belangen van de leden door deelname aan gesprekken over innovatiebeleid (regionaal, nationaal, internationaal)  en aanwezigheid op beurzen, seminars en andere bijeenkomsten.

Hier vindt u een overzicht van al onze activiteiten:

Algemene Ledenvergadering (ALV) | 27 november

WELKOM OP ONZE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Graag nodigen wij u uit voor onze Algemene Ledenvergadering die plaats zal vinden op woensdag 27 november 2019. We zijn blij dat Brightlands Materials Center in Geleen ons zal ontvangen. Tijdens deze bijeenkomst zullen we naast het officiële/formele leden gedeelte, ook een gedeelte hebben waarin diverse sprekers aan het woord komen. Het volledige programma
 

Composites Europe 2019

Van dinsdag 10 september 2019 t/m donderdag 12 september 2019 staan we met een aantal leden op Composites Europe in Stuttgart. Wees welkom om ons te bezoeken in Hal 9, F25

JEC World 2019

Van 12 t/m 14 maart 2019 staat CompositesNL weer met een Holland Paviljoen op de JEC in Parijs. Meer informatie volgt later.

Algemene Ledenvergadering

Graag nodigen wij u uit voor onze Algemene Ledenvergadering die plaats zal vinden op donderdag 25 oktober 2018. We zijn blij dat IJssel Coatings in Moordrecht ons zal ontvangen. Tijdens deze bijeenkomst zullen we naast het officiële/formele leden gedeelte, ook een gedeelte hebben waarin we diverse onderwerpen onder de aandacht willen brengen die belangrijk zijn voor u als onze leden en ook voor niet-leden.

Dag van de thema’s

Op 9 februari aanstaande wordt door CompositesNL de dag van de thema’s georganiseerd. Deze dag is bedoeld voor de leden en niet-leden  om mee te denken met specifieke onderwerpen die de composiet branche aangaan. Het bestuur van CompositesNL heeft zich voor 3 thema’s als initiator opgeworpen. Doel van de 9e februari is om te kijken of er onder leden en niet-leden voldoende belangstelling is om vanuit de branchevereniging op deze thema’s meer activiteiten te ontwikkelen. Zo ja, dan is het de bedoeling dat andere personen dan de bestuursleden de trekkersrol overnemen. Op dit moment zijn er al twee groepen die op deze manier functioneren: onderwijs en duurzaamheid. Het programma voor de 9e februari is opgezet in parellel sessies en is als volgt: 09. 30 uur        Inloop en ontvangst Parellelsessies 1    10-12 uur          Onderwijs (o.l.v. Rogier Nijssen) 12-14 uur          Kick-off Themagroep Promotie  (o.l.v. Marcus Kremers) 14-16 uur          Maritiem (o.l.v. Laurent Morel) Belangrijk: vanwege ziekte kan deze sessie helaas niet doorgaan. U bent uiteraard van harte welkom om op dit tijdstip de sessie Thermoplast (o.l.v. Maarten Labordus) te volgen! Parellelsessies 2 10-12 uur          Veiligheid en gezondheid (o.l.v. Bouke Veldman) 12-14 uur          Duurzaamheid (o.l.v. Ben Drogt) 14-16 uur          Thermoplast (o.l.v. Maarten Labordus) Tijdens de sessies van 12-14 uur is er lunch beschikbaar. De dag van de thema’s vindt plaats bij YesDelft, Molengraafsingel 10, 2629 Delft in de zalen Lablounge 1 en 2. Aanmelden voor specifieke thema’s en werkgroepen kan bij Nienke Collée via email: collee@compositesnl.nl
icon

Uw netwerk uitbreiden, kennis vergroten en groeikansen optimaal benutten?