Duurzaamheid

‘Duurzaamheid =  meer dan alleen recycling; het omvat de hele levenscyclus’

De keten van de composieten industrie wordt gesloten met oplossingen van het End-of-Use vraagstuk van thermohardende composieten. Om de laatste schakel in de keten volledig te maken is de focus op toepassingen van eindproducten. Hier is afval synoniem voor grondstof .

Recycling volumes lijken nog klein, veel toepassingen zijn nog niet aan het eind van het leven. Het maatschappelijke vraagstuk gaat komen dus is voorbereiden een must voor de branche. De composietverwerkers kunnen huidige recycling concepten nog niet toepassen in hun huidige productie en producten. Behoefte aan informatie over de werkelijke afvalstromen wordt onderkend: “Hoe groot is het probleem nu echt?” Input en inzicht in welke afvalstromen er zijn en waar die uitkomen voor de business case recyclers. Aansluitend heeft het Ministerie van I&M Berenschot opdracht gegeven een rapport te laten maken met als titel Opzet Monitoringssystematiek Composietsstromen (voor leden van CompositesNL is het volledige rapport beschikbaar). De uitkomsten kunnen als basis  dienen voor de bepaling van afvalstromen composieten in de komende 10-20 jaar.

Recycling moet opgelost worden!

De werkgroep Duurzaamheid van CompositesNL kan op de volgende punten hierin een rol spelen:

  • Ondersteunen van recycling initiatieven in Nederland
  • Het bijeenbrengen van composiet bedrijven om de logistiek rond verzamelen van composiet afval te stimuleren (bijv. centraal verzamelpunt productie afval).
  • Aanspreekpunt voor grote afvalverwerkers , overheden en media t.a.v. recycling van composieten.
  • Contact met branche verenigingen en initiatieven in andere landen op dit gebied.
  • Ondersteunen van recycling initiatieven op Hogescholen en Universiteiten.

De Werkgroep Duurzaamheid organiseert bijeenkomsten met inspirerende sprekers uit de industrie die het thema centraal stellen om hierna met elkaar na te gaan welke conclusies we kunnen trekken.

Meer weten of aansluiten bij deze werkgroep? Mail uw interesse naar info@compositesNL.nl

icon

Uw netwerk uitbreiden, kennis vergroten en groeikansen optimaal benutten?