Lidmaatschap

CompositesNL behartigt de belangen van bedrijven uit de gehele keten van composieten, als materiaal en als technologie van thermohardende en thermoplastische vezel versterkte kunststoffen.

Composieten hebben groeikansen met toepassingen in diverse sectoren en markten en de vereniging heeft de ambitie om deze groeikansen optimaal toe te passen voor haar leden. Hierbij zijn onder andere innovatie, onderzoek, onderwijs en arbeidsmarkt, kwaliteit, milieu, informatie en voorlichting verbindende thema’s. Zo is de vereniging aangesloten bij de Europese vereniging EuCia en is er een goede samenwerking met buurlanden Duitsland en België.

De contributie voor elk lid (bedrijf) wordt berekend op basis van het aantal werknemers per 1 januari van het contributiejaar.

Categorie Aantal FTE Contributie
Gewone leden 1 €   650
2-10 € 1.110
11-25 € 1.650
26-100 € 2.190
101-250 € 3.270
> 250 € 4.350
Buitengewone persoonlijke leden €    110
Buitengewone leden & instellingen €    1.050
Gewone leden

Gewone leden zijn bedrijven met een juridische entiteit als, eenmanszaak, VOF, Coöperatie, Maatschap, BV of NV.

Buitengewoon persoonlijk lid

Buitengewoon persoonlijk lid is geen bedrijf of instelling maar een individu die zich bij CompositesNL wenst aan te sluiten.

Buitengewone leden & instellingen

Buitengewone leden & Instellingen: zijn onderwijs-, kennis- en onderzoeksinstellingen overheids- en semioverheidsinstellingen, verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk.

Ereleden

Ereleden zijn natuurlijke personen die op voordracht van het bestuur door de Algemene Leden Vergadering worden benoemd. Erelid betalen geen contributie en is voor onbepaalde tijd.

Word ook lid! Stuur uw interesse voor een lidmaatschap naar info@compositesNL.nl of download het inschrijfformulier.

Opzeggen van het lidmaatschap: Het lidmaatschap kan tot 6 maanden voor het einde van het kalenderjaar opgezegd worden. De opzegging dient schriftelijk per e-mail of per post verstuurd te worden.

icon

Uw netwerk uitbreiden, kennis vergroten en groeikansen optimaal benutten?