Bestuur

In de ALV van 13 april 2017 is een nieuw dagelijks bestuur geïnstalleerd. Dit nieuwe bestuur bestaat uit 8 personen; een voorzitter, penningmeester en een secretaris. Het dagelijkse bestuur is belast met de leiding van de vereniging. Tweemaal per jaar is er een algemene leden vergadering voorgezeten door het dagelijks bestuur.

Naast het bestuur is er een Industrie Advies Commissie met een brede vertegenwoordiging uit de sectoren en markten: automotive, maritiem, infrastructuur, bouw, energie, luchtvaart, transport, engineering, onderwijs -en kennisinstelling, grondstoffen. De Industrie Advies Commissie is in oprichting en heeft een adviserende rol richting het dagelijks bestuur.

Marcus Kremers

Bestuurslid

Airborne

Sjef van Breugel

Penningmeester

Pontis Engineering

Wim Brink

Bestuurslid

Fatol Kunststoffen

Maarten Labordus

Bestuurslid

KVE Composites

Tahira Ahmed

Voorzitter

Curveworks

Ferrie van Hattum

Secretaris

Hogeschool Saxion

Coen Meerbach

Bestuurslid

Solico Engineering

icon

Uw netwerk uitbreiden, kennis vergroten en groeikansen optimaal benutten?