Bouman Polyester Producten

Bouman polyester producten heeft 2 werkwijze Hand-layup en spray-up.

Hand-layup
Het verwerken van glasvezelversterkt polyester kan op velerlei manieren.
Handlamineren – in het Engels hand-layup – wordt het meest frequent toegepast. Bij deze techniek worden handmatig matten of weefsels op een open mal geïmpregneerd met hars.
Het type hars en het type mat en de combinatie hiervan bepalen de eigenschappen van het eindproduct.
Met een ontluchtingsroller wordt alle lucht uit het laminaat gerold. Hoe minder lucht, hoe sterker het eindproduct.
De gewenste dikte van het product, ook wel laminaat genoemd, wordt bereikt door het aantal lagen glasmat of glasweefsel.
Deze techniek wordt door onze specialisten vooral toegepast voor lastig vormbare producten of voor de productie van kleinere aantallen.

Spray-up
Bij de spray-uptechnologie wordt de hars aangebracht met behulp van een spuitmachine. Deze machine heeft een grote en een kleine pomp waarmee respectievelijk de hars en de verharder naar een spuitpistool worden gepompt. Op het spuitpistool zit een zogenaamde “cutter” die een continu aangevoerde glasvezel in kleine stukjes hakt en deze glassnippers met de harsstraal meespuit.
Nadat het glas/polyestermengsel op de mal is gespoten moet dit met een ontluchtingsroller worden ontlucht. Ook voor deze techniek bepalen, net als bij hand-layup, de dikte van het laminaat en het gebruikte type hars de uiteindelijke eigenschappen van het eindproduct.
Boumanpolyester heeft de beschikking over professionele spuitcabines die voldoen aan alle eisen op het gebied van veiligheid en kwaliteit.