Het Marinebedrijf

Het Marinebedrijf is in 2002 voortgekomen uit de fusie van het SEWACO-bedrijf, Rijkswerf en het MEOB/Oegstgeest, alle onderhoudsdiensten van de Koninklijke Marine, met verschillende werkvelden. Door het samenvoeging streefde Defensie ernaar om de hele instandhouding van schepen en boten van de marine bij één bedrijf onder te brengen, zowel de SEWACO systemen als de Platform-systemen. Het Marinebedrijf is een onderdeel van het Ministerie van Defensie en ligt op de Nieuwe Haven in Den Helder.

Binnen het Marinebedrijf wordt de gehele instandhouding van materieel van (met name) de marine verzorgd: van adviezen en werkzaamheden bij aanschaf van nieuwe materieel, offertebeoordelingen, inrichten reparatie- en herstelprocessen, optimaal gebruik gedurende de exploitatiefase tot aan adviezen en werkzaamheden in de afstotingsfase. In deze laatste fase wordt de verkoop en/of sloop van bijvoorbeeld de schepen begeleid. Hierbij treden specifieke problemen op, omdat naast de nieuwste apparatuur, ook de specifieke militaire apparatuur uit de afgelopen 30-40 jaar nog wordt onderhouden indien die nog wordt gebruikt binnen de Defensie-organisatie. Hierdoor varieert het werkgebied van uiterst moderne communicatie of radartechnieken, tot apparatuur met buizen of niet meer verkrijgbare onderdelen. Gezien de enorme kosten van totale vervanging, worden oplossingen ontwikkeld om de apparatuur toch te kunnen herstellen, soms in samenwerking met de industrie.