Tree Composites B.V.

Tree Composites is een start-up uit Delft, opgericht in 2020 voor het ontwikkelen van composieten knooppunten. De wrapped composite joint is een innovatie van de TU Delft en biedt een superieur alternatief voor complexe lasverbindingen door buizen met grote diameters te verbinden met composietmaterialen. Deze baanbrekende technologie kan worden gebruikt om de fabricage van funderingen voor offshore windturbines te versnellen, waarbij een staalbesparing tot 60% wordt bereikt.

Met een toegewijd team van 20 professionals werken we toe naar marktintroductie. Ons uiteindelijke doel is het mogelijk maken van grootschalige productie en levering van composieten knooppunten voor complete windparken, met alle kwaliteitsgaranties die nodig zijn voor de offshore omgeving.

De afgelopen jaren hebben wij meer dan 150 composieten knooppunten gefabriceerd en getest, voor kennisontwikkeling en om risico’s weg te nemen. Ook hebben wij in 2023 een volledig composiet testplatform vervaardigd voor drijvende zonne-energie.