Bedrijven en instellingen bereiden zich voor op informatieplicht energiebesparing

29 november 2018

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving. Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor inrichtingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen. Zo krijgt de transitie naar een CO₂-vrij Nederland een impuls.

Wat betekent de informatieplicht?


Alle bedrijven en instellingen die onder de informatieplicht vallen, moeten uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben getroffen. De Erkende Maatregelenlijsten (EML) zijn het uitgangspunt. Deze bevatten per branche energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

Na de eerste rapportage in 2019 moeten bedrijven en instellingen om de vier jaar hun bevoegd gezag informeren over de  genomen maatregelen per inrichting. Voor de rapportage van de informatieplicht is vanaf begin 2019 eLoket van RVO.nl beschikbaar.

 

Actualisatie Erkende Maatregelenlijsten januari 2019
In januari 2019 worden er geactualiseerde Erkende Maatregelenlijsten (EML) gepubliceerd. Er zullen nieuwe maatregelen aan de lijsten worden toegevoegd. Ook wordt de reikwijdte van enkele lijsten vergroot met meer subsectoren en gebouwtypen. U kunt echter nu al aan de slag met het nemen van energiebesparende maatregelen om op tijd klaar te zijn voor de informatieplicht: alle  van de huidige erkende maatregelen blijven gelden. Bovendien hoeft u een eerder genomen maatregel niet direct te vervangen wanneer er een betere maatregel op de lijst komt. Daar zorgen de opgenomen randvoorwaarden en de uitgangssituatie in de nieuwe EML voor. Voor die nieuwe erkende maatregel geldt pas het eerstvolgende natuurlijke moment, zoals afschrijving, verbouwing.

 

Energie besparen is niet alleen verplicht, het biedt ook voordelen:

Energie besparen is de eerste stap naar een CO₂-neutrale energiehuishouding. Energie die niet verbruikt wordt, hoeft ook niet met hernieuwbare bronnen opgewekt te worden.

U verdient de kosten voor energiebesparende maatregelen die onder de informatieplicht vallen binnen vijf jaar terug. Een lager energieverbruik betekent immers lagere energiekosten.

Energie besparen is een manier om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Veel energiebesparende technieken zijn vernieuwend en bieden daardoor bijvoorbeeld bedieningsgemak en comfort.

 

Geldt de Informatieplicht energiebesparing voor mijn organisatie?

Met de Wetchecker energiebesparing controleert u snel welke energiebesparingsverplichtingen voor u gelden, en of uw bedrijf of instelling aan de informatieplicht moet voldoen.

 

Presentaties en informatie
Meer weten wat de informatieplicht energiebesparing voor uw bedrijf of instelling betekent? Stel uw vragen aan een adviseur van RVO.nl of het ministerie van Economische Zaken en Klimaat tijdens presentaties op 9 en 11 oktober op de Energievakbeurs in ‘s-Hertogenbosch.

De viewer energie-initiatieven van RVO.nl met voorbeelden van energiebesparingsmaatregelen en hoe bedrijven en instellingen deze met succes inzetten.

De praktijkverhalen over energiebesparing

 

PRESENTATIES
Presentatie wijziging Activiteitenbesluit bedrijven

Presentatie wijziging Activiteitenbesluit bedrijven (korte versie)