Bijeenkomsten Nationale Samenwerkingsagenda Composiet

8 januari 2019

We wensen jullie allereerst de beste wensen voor 2019, dat het maar een mooi jaar mag worden.

Het jaar start goed, want het concept van de Nationale Samenwerkingsagenda Composiet is beschikbaar.
Mocht u interesse deze te ontvangen, kunt u een email sturen naar Nienke Collée.

Deze agenda is het uitgangspunt voor de bijeenkomsten die de komende weken plaatsvinden en deze versie willen we met de sector bespreken.

Elke bijeenkomst heeft een specifiek thema, maar er zal ook ruimte en tijd gegeven worden voor andere thema’s en opmerkingen.

Datum Tijd Onderwerp Locatie Adres
9-jan 09.30-11.30 Maritiem Almere (DTC) Bolderweg 2, 1332 AT Almere
14-jan 13.00-16.00 Thermoplast Ypenburg (DFC) Laan van Ypenburg 42, Den Haag
15-jan 10.00-12.00 Bouw en Infra  Amersfoort (Royal HaskoningDHV) Laan 1914 no 35, 3818 EX Amersfoort
18-jan 10.00-12.00 Materialen/automotive  Sittard Geleen (Brightlands MC) Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen
21-jan 14.00-16.00 Smart Industry Delft (SAM XL) Kluyverweg 1, 2629 HS Delft
22-jan 10.00-13.00 Hergebruik Zwolle (Hogeschool Windesheim) Campus 2, 8017 CA Zwolle
25-jan 10.00-12.00 Energy & Offshore Hengelo (HTSP) gebouw N, Haaksbergerstraat 67 (navigatieadres Robijnstraat 12, grote parkeerplaats HTSP)

De bijeenkomsten hebben een tweeledig doel:

  1. Uw feedback en input op de Nationale Agenda verzamelen;
  2. Een overzicht te krijgen van uw innovatie- en investeringsprojecten.

We zijn daarbij geïnteresseerd in zowel de projecten die al lopen (2019 en verder) en ook in nieuwe projecten die voorzien zijn.

We willen met name graag zicht krijgen op de grotere samenwerkingsprojecten in de sector. Dat kunnen publiek-private samenwerkingen zijn, maar privaat-privaat, of publiek-publiek (bv op gebied van onderwijs) kan ook.

Het doel is uiteraard om aansluiting te vinden bij de Nationale Agenda. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat uit deze inventarisatie van projecten nieuwe inzichten komen die in de update van de Nationale Agenda verwerkt zullen worden. De templates voor de inventarisatie van de projecten kunt u ook opvragen bij Nienke Collee.

De bijeenkomsten zijn thematisch ingedeeld. Veel partijen zullen in meerdere thema’s actief zijn, of kunnen mogelijk niet op de data als voorgesteld. Dat is geen probleem want de bijeenkomsten worden zo ingericht dat er ook genoeg ruimte is voor input op onderwerpen buiten de thema’s. Het belangrijkste is dat u erbij bent, en als er aanleiding is voor vervolggesprekken om een specifiek onderwerp dan kan dat altijd georganiseerd worden.

De locaties zijn pragmatisch gekozen, verspreid door het land en waar plek was.  Het is niet bedoeld dat betreffende organisatie de leidende rol heeft in een bepaald thema, het is puur faciliterend.

Veel mensen hebben zich al aangemeld, daar zijn we blij mee. Aanmelden kan nog steeds!
Jullie kunnen je aanmelden bij Nienke Collée.

We hopen u allen te zien!