Compoworld kiest voor CompositesNL

20 december 2021

De Stichting CompoWorld is tien jaar geleden opgericht en kwam voort uit het toenmalige Flevolandse clusterbeleid: aandacht voor bepaalde, sterke Flevolandse sectoren zoals agribusiness en composieten. Met de kennisinstellingen Dutch Aerospace Centre en Hogeschool Windesheim is in die jaren een groot aantal innovatieonderzoeken uitgevoerd, leidend tot enkele honderden nieuwe -hoogwaardige- arbeidsplaatsen en tal van innovaties bij MKB en het grootbedrijf; van nieuwe rotorbladen tot een kunststof laadschop en van een composiet landingsgestel tot een wasstraat voor boodschappenkarretjes. Voor het middelbaar en hoger onderwijs zijn lespakketten ontwikkeld.

Het werk zit er nu op. Aangezien de doelstellingen van de vereniging Composites.NL in grote mate overeenkomen met die van CompoWorld heeft het bestuur gemeend het bescheiden batig saldo over te maken naar de vereniging.