Dag van de Thema’s

31 januari 2018

Op 9 februari aanstaande wordt door CompositesNL de dag van de thema’s georganiseerd. Deze dag is bedoeld voor de leden en niet-leden  om mee te denken met specifieke onderwerpen die de composiet branche aangaan. Het bestuur van CompositesNL heeft zich voor 3 thema’s als initiator opgeworpen. Doel van de 9e februari is om te kijken of er onder leden en niet-leden voldoende belangstelling is om vanuit de branchevereniging op deze thema’s meer activiteiten te ontwikkelen. Zo ja, dan is het de bedoeling dat andere personen dan de bestuursleden de trekkersrol overnemen. Op dit moment zijn er al twee groepen die op deze manier functioneren: onderwijs en duurzaamheid.

Het programma voor de 9e februari is opgezet in parellel sessies en is als volgt:

09. 30 uur        Inloop en ontvangst

Parellelsessies 1   
10-12 uur          Onderwijs (o.l.v. Rogier Nijssen)
12-14 uur          Kick-off Themagroep Promotie  (o.l.v. Marcus Kremers)
14-16 uur          Maritiem (o.l.v. Laurent Morel)
Belangrijk: vanwege ziekte kan deze sessie helaas niet doorgaan. U bent uiteraard van harte welkom om op dit tijdstip de sessie Thermoplast (o.l.v. Maarten Labordus) te volgen!

Parellelsessies 2

10-12 uur          Veiligheid en gezondheid (o.l.v. Bouke Veldman)
12-14 uur          Duurzaamheid (o.l.v. Ben Drogt)
14-16 uur          Thermoplast (o.l.v. Maarten Labordus)

Tijdens de sessies van 12-14 uur is er lunch beschikbaar.

De dag van de thema’s vindt plaats bij YesDelft, Molengraafsingel 10, 2629 Delft in de zalen Lablounge 1 en 2.

Aanmelden voor specifieke thema’s en werkgroepen kan bij Nienke Collée via email: collee@compositesnl.nl