EuCIA zet een effectieve lobby in richting Brussel voor de circulariteit van composieten

3 oktober 2023

In navolging van de position paper “Cement co-processing is a sustainable solution for recycling end-of-life composite materials”  die EuCIA in samenwerking met diverse Europese verenigingen heeft opgesteld, vond op vrijdag 30 augustus een bijeenkomst plaats met de EU-commissie (DG Grow en DG Mare).

De boodschap (bekijk de presentatie) werd goed ontvangen door DG Grow en DG Mare. Met name de samenwerking tussen het grote aantal verenigingen wekte ontzag bij de commissie. Hieronder een aantal punten die besproken zijn tussen deze bijeenkomst.

  • De ontwikkeling van recyclingoplossingen worden proactief besproken met de Europese Commissie.
  • Het is duidelijk dat er een nieuw perspectief is, wat de weg vrijmaakt voor co-processing en andere technologieën.
  • Overeengekomen is dat co-processing als “open-loop recycling” moet worden beschouwd.
  • Om elke recyclingoplossing te laten slagen, moet er gewerkt worden aan het bijeenbrengen van de volumes. Hiervoor is regelgeving nodig (zie pagina 14 van de presentatie).
  • Aanwezig tijdens deze bijeenkomst waren de Wind- en Marine sector. Het is belangrijk met een plan te komen hoe we de bouw en de automobielsector kunnen laten meedoen.
  • DG Grow en DG Mare zijn zeer benieuwd naar de resultaten van de LCA-studie over co-processing.
  • DG Grow & DG Mare zullen het standpunt zoals genoemd in de position paper intern beoordelen en bespreken met DG Milieu.

EuCIA streeft naar een vervolg meeting in oktober waarbij er verder gepraat wordt met DG Grow, DG Mare en DG Milieu.