Groeifonds voorstel Composieten is officieel ingediend met NXTGEN HIGHTECH

23 december 2021

De afgelopen maanden heeft CNL meegewerkt aan het voorstel voor het Nationaal Groeifonds NXTGEN HIGHTECH. Het ministerie van EZK heeft dat op 31 oktober ingediend bij het Groeifonds portaal.

Op basis van de unieke technologische competenties en een ecosysteem waarin op unieke wijze wordt samengewerkt, hebben we als Nederland een belangrijke positie weten te veroveren op het gebied van hightech equipment. In het NXTGEN HIGHTECH programma ontwikkelen we daarom een nieuwe generatie complexe machines in de volgende zes essentiële toepassingsgebieden:

– Schone energie
– Datacommunicatie via licht
– Apparatuur voor snellere medicijnontwikkeling zonder dierproeven
– Snellere chips
– Innovatieve productie van lichte composietmaterialen
– Snelle en precieze robots in de land- en tuinbouw

Het doel is om dit Nederlandse hightech equipment ecosysteem tegen 2040 leidend in Europa te maken, met uiteindelijk een extra bijdrage aan het bbp van € 11 tot 16 miljard per jaar. Daartoe gaan consortia van bedrijven en kennisinstellingen nieuwe technologieën ontwikkelen en nog sterker samenwerken: kennis uitwisselen, leren van elkaar en met elkaar, nieuw talent aantrekken.

De plannen voor de uitvoering van dit programma liggen klaar. Als NXTGEN HIGHTECH groen licht krijgt kan het direct van start. 189 MKB bedrijven, waaronder 75 start-ups en scale-ups, 130 grotere bedrijven en 23 kennisinstellingen hebben hun deelname en bijdrage toegezegd.

Lees hier meer