Industriedag Ecosysteem Smart Materials

28 februari 2024

Op 19 April organiseren het Ministerie van Defensie en TNO de Industriedag Ecosysteem Smart Material op de Generaal Majoor Kootkazerne in Stroe. Deze industriedag is specifiek gericht op Multifunctionele composieten voor militair gebruik.

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Als het erop aankomt, verdedigen onze militairen het Nederlands belang en dat van haar coalitiepartners. Zij komen op voor haar burgers en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid binnen de NAVO en in EU verband. Om onze voorsprong in het gevecht te behouden en onze eigen mensen te beschermen tijdens militaire operaties, is het essentieel dat Defensie kan beschikken over high performance materialen voor militaire systemen. Nu en in de toekomst.

Deze uitdaging kan Defensie echter niet alleen aan. In het streven naar innovatie en strategische autonomie wil Defensie het Nederlandse bedrijfsleven, de kennisinstellingen en opdrachtgevers uitnodigen om op een innovatieve manier met ons samen te werken en kansrijke ideeën aan te dragen. Het belang van dit initiatief is dat alle partijen die relevante kennis hebben over materialen, deze in een veilige en open setting kunnen delen. Partijen die capaciteit kunnen leveren worden aangemoedigd om deel te nemen.

 

Ecosysteem materialen 19 april 2024

Defensie is op zoek naar composietbedrijven die samen de uitdaging willen aangaan voor het vinden van innovatieve oplossingen binnen de volgende onderwerpen:

  1. Multifunctionele composieten voor militair gebruik
  2. Smart materials
  3. Additieve Fabricagetechnieken

Voor het Ministerie van Defensie zijn composietmaterialen een van de innovatie speerpunten voor veelbelovende toepassingen, bijvoorbeeld op schepen en in voertuigen. Er is grote interesse bij Defensie om innovaties te identificeren op de volgende onderwerpen:

  • Lichtgewicht materialen en sterke, multifunctionele constructies
  • Brandwerende composieten die niet giftig zijn
  • Composieten met sensoren voor monitoring
  • Bio-composieten (duurzaamheid, recycling)
  • Innovatieve productiemethoden om composieten te verwerken en herstellen

Naast bovenstaande eigenschappen is Defensie ook met nadruk op zoek naar nieuwe innovaties.  De composietenindustrie kent vele innovaties die nu al in de civiele wereld toegepast worden. Wellicht zijn deze voor Defensie interessant maar nog onbekend.

Het voordeel van dit initiatief is dat we vroegtijdig de markt kunnen honoreren middels een betaald haalbaarheidsonderzoek met de mogelijkheid tot demonstratie en implementatie. Dit verlaagt de drempel voor jonge bedrijven en middelgrote ondernemingen en geeft ze de kans om te investeren in innovatie.

AANMELDEN

Het ministerie van Defensie nodigt u uit om samen te werken aan innovatieve oplossingen, samen te streven naar vooruitgang en mogelijkheden te bieden voor investeringen in innovatie.