Innovatief hightech-programma zet Nederland wereldwijd op de kaart

23 mei 2023

We zijn officieel van start!
We zijn verheugd u te kunnen informeren dat we  vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (via RVO) de definitieve goedkeuring op het NXTGEN HIGHTECH programma hebben ontvangen. Het Groeifonds ontwikkeltraject dat bijna drie jaar in beslag heeft genomen is beloond met deze beschikking. We zijn de Nederlandse overheid én alle projectpartners en -deelnemers zeer erkentelijk voor hun investering.

We feliciteren alle projectpartners en -deelnemers met deze mijlpaal en danken iedereen voor de grote inspanningen en inzet om dit ontwikkeltraject tot een goed einde te brengen. Maar bovenal wensen wij alle betrokken partijen veel succes met de uitvoering van de projectplannen!

Lees hieronder het officiële persbericht.

 

 

NXTGEN HIGHTECH officieel van start na definitieve goedkeuring van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Eindhoven, 9 mei 2023 – Organen-op-chips, recyclebare windmolenwieken en handsfree voedselproductie. Dat klinkt wellicht nog ver weg, maar binnen het NXTGEN-HIGHTECH-programma wordt hier heel hard aan gewerkt. Met de steun van het Nationaal Groeifonds gaan ruim 330 partijen uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken aan nieuwe hoogtechnologische machines en productietechnologieën om deze ontwikkelingen op de markt te brengen. Het NXTGEN HIGHTECH programma – een initiatief van onder andere FME- krijgt een bijdrage van € 450 miljoen uit het Nationaal Groeifonds om zo de structurele en duurzame economische groei in Nederland te stimuleren. In NXTGEN HIGHTECH wordt vanuit zes domeinen hightech oplossingen geboden voor een nieuwe generatie technologie voor de toekomstige generatie Nederlanders, onze kinderen.  Ook bij de realisatie van deze nieuwe generatie technologie in NXTGEN HIGHTECH speelt FME een actieve rol, onder andere via het programma Smart Industry en als trekker van de technologie ontwikkeling in de agrifood.

 

Nederland terug naar de top

Nederland is internationaal koploper op het gebied van ultranauwkeurig hightech-equipment. Maar de continuïteit van deze positie komt in het gedrang door politieke belangen en de groeiende concurrentie uit andere werelddelen. Daarnaast zijn de investeringen in R&D aanzienlijk lager dan in andere kennislanden, en dat kost groei. Het doel van NXTGEN HIGHTECH is om Nederland terug naar de top te brengen én een bijdrage te leveren aan oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen. Om dit te bereiken, investeert het NXTGEN-HIGHTECH-programma tot 2030 circa € 1 miljard euro en gaat met 330 partners de Nederlandse economie een boost geven. Het Nationaal Groeifonds steunt dit programma met 450 miljoen euro. “De urgentie van nieuwe technologische toepassingen is hoog en we hebben nú oplossingen nodig”, stelt Marc Hendrikse, Bestuursvoorzitter van NXTGEN HIGHTECH. “De kracht zit in de breedte van het programma. Er wordt niet alleen gewerkt aan nieuwe toepassingen en technologieën, maar ook aan het digitaliseren van fabrieken en de supply chain”, zegt hij. Een unieke benadering die niet alleen de positie van de Nederlandse hightechsector versterkt, maar ook onze concurrentiepositie fors verhoogt. Met deze partnerschappen, houden Nederland en Europa zich staande, in de competitieve kenniseconomie waarin we ons bevinden.

 

Dwarsverbanden accelereren groei

De komende 7 jaar wordt binnen zes kerndomeinen (agrifood, biomedische productietechnologie, energie, composiet, lasersatelliet-communicatie en semiconductors), hard gewerkt aan slimme oplossingen. Dwars door deze domeinen heen, spelen de sleuteltechnologieën, systems engineering en smart industry, een cruciale rol. Zo wordt binnen het domein agrifood met behulp van slimme oplossingen, gekeken naar toepassingen van sensortechnologie en robotics. Deze toepassingen worden in de andere domeinen al veelvuldig gebruikt, maar de voedselproductie heeft tot nu toe nog weinig kunnen profiteren van die groeiende robotisering en automatisering. Veel handelingen worden nu nog manueel gedaan. Een remmende factor voor deze sector, waar steeds minder personeel beschikbaar is.

 

De impact van NXTGEN HIGHTECH op de toekomst

Als we kijken naar de toekomst, biedt het NXTGEN-HIGHTECH-programma op korte termijn oplossingen voor diverse problemen binnen de topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM). Zo wordt er gekeken naar een universele standaard voor de farmaceutische industrie en de grootschalige productie van organen-op-chips. Binnen de laser-satellietcommunicatie wordt er gewerkt aan veilige en duurzame data-communicatie-apparatuur. Het domein energie zet in op de ontwikkeling van een geïntegreerde, opschaalbare productieketen voor brandstofcellen, electrolyzers, batterijen en plasma-conversie. Dit maakt de verduurzaming van de procesindustrie mogelijk. Het domein composieten, legt met de ontwikkelingen van machines voor lichte materialen, de basis voor een duurzame luchtvaartindustrie. In het domein semiconducteurs wordt gewerkt aan apparatuur voor snellere en energiezuinigere chips, die deels met licht schakelen. Een belangrijke ontwikkeling, want in 2030 wordt een verdubbeling van de vraag naar chips verwacht. De Europese chipverordening wil daarom het Europese leiderschap versterken en de productiecapaciteit verhogen tot 20% van de mondiale chipmarkt. Het programma kan Nederland een sleutelpositie in de markt verschaffen. Tot slot stelt NXTGEN HIGHTECH als doel om in 2030 een systeem ontwikkeld te hebben voor autonoom opererende fabrieken, met internationale standaarden en digitale productpaspoorten. Dit zorgt voor een goede digitale infrastructuur en méér veiligheid binnen de supply chain. De ambitie van het smart-industry-subprogramma is dat de productiviteitscapaciteit in de Nederlandse industrie de komende 20 jaar wordt verdubbeld.

 

The Dutch Systems Engineering approach

Parallel aan de ontwikkelingen in de zes domeinen wordt er gewerkt aan het versterken van de competenties van het vak systeemdenken. Nederland heeft reeds een bloeiende hightechindustrie en veel ervaring in het vak system engineering. Maar het blijft een uitdaging om de kennis van de steeds complexere systemen goed over te dragen naar de volgende generatie. Samen met hbo-opleidingen en universiteiten legt NXTGEN HIGHTECH de bouwstenen voor een duurzame samenwerking in de hightechindustrie. Het doel is dat in 2030 ‘The Dutch Systems Engineering Approach’ volledig in het Nederlandse onderwijs is ingebed. Deze benadering biedt meer arbeidsperspectieven in de hightechindustrie en zorgt voor een goede aansluiting op de snel veranderende arbeidsmarkt. Alleen door te blijven investeren in technische kennis en kunde wordt Nederland toekomstbestendig.

 

 

 

 

————————————————————————————-

Dit project mede mogelijk gemaakt is door een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds programma NXTGEN HIGHTECH.


Over NXTGEN HIGHTECH

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds programma NXTGEN HIGHTECH. Dit programma gaat met ruim 330 partners, in meer dan 60 projecten en in zes essentiële domeinen, een significante bijdrage leveren aan de structurele en duurzame economische groei in Nederland én oplossingen bieden voor de grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van de energietransitie, gezondheid, veiligheid en voeding.

Inclusief de bijdrage van € 450 miljoen uit het Nationaal Groeifonds, gaat NXTGEN HIGHTECH tot 2030 ongeveer € 1 miljard investeren. We gaan daarmee in Nederland een internationaal toonaangevend ecosysteem voor hightech equipment realiseren, dat in ieder geval tot de top drie van Europa behoort en een extra bijdrage levert aan het Nederlandse BNP van € 6 tot 11 miljard per jaar. We gaan een nieuwe generatie hightech machines en apparatuur ontwikkelen voor de toekomstige generatie Nederlanders: onze kinderen.

Voor meer informatie, kijk ook op www.nxtgenhightech.nl