Kansen voor Nederlandse bedrijven in Duitsland

9 mei 2019

Afgelopen maanden heeft CNL gesprekken gevoerd met de Duits-Nederlandse Handelskamer over de mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven op de Duitse “Leichtbau” markt (grootste gedeelte composieten)

In opdracht van de Nederlandse ambassade in Berlijn is er een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door AVK – Industrievereinigung faserverstärkte Kunststoffe (vergelijkbaar met CompositesNL)

Dit onderzoek is 2 weken geleden gepresenteerd op de Hannover Messe, daarbij was Secretaris-Generaal van Economische Zaken, Maarten Camps aanwezig.
Namens CompositesNL was Sjef van Breugel hierbij aanwezig en we hebben een intentieverklaring ondertekend voor een project dat de nauwere samenwerking ondersteunt (PIB-regeling)
In het onderzoek worden de kansen in de verschillende sectoren benoemd/ beoordeeld (automotive, lucht- en ruimtevaart, infrastructuur, transport en logistiek en in de maritieme sector)

Het complete onderzoek zal met de leden worden gedeeld en mogelijk tijdens de aanstaande ALV kort worden besproken.

Over de volgende stappen met Duits-Nederlandse Handelskamer zullen we jullie binnenkort berichten.

Link naar persbericht