KIEM GoChem

29 september 2019

Subsidie voor chemische innovatieprojecten met hogeschool of universiteit

KIEM GoChem subsidieert innovatieprojecten in de chemie waarin minimaal één mkb-onderneming samenwerkt met een hogeschool of universiteit. De projecten duren maximaal een jaar, hebben minimaal één chemische innovatiecomponent en vallen binnen het domein van de duurzame chemie en omvatten de hele cyclus van grondstof tot hergebruik en recycling. De scope van KIEM GoChem is breed; ook projecten buiten die chemische sector, maar waarin wel sprake is van een chemische innovatie, kunnen in aanmerking komen voor financiering.

Subsidie wordt verstrekt aan de kennisinstelling en bedraagt maximaal € 40.000 per project. Het deelnemende mkb draagt maximaal € 10.000 bij aan het project (waarvan 50% ‘ín kind’ en 50% ‘in cash’).

KIEM GoChem staat tot 7 november 2019 continu open voor het indienen van voorstellen.

Voor meer informatie of het toetsen van een projectidee kunt u contact opnemen met Harmen Veldman (programmamanager GoChem, harmen.veldman@regieorgaan-sia.nl).

Ook is meer informatie te vinden op:
www.gochem.nl
www.regieorgaan-sia.nl/content/onderzoeksfinanciering/kiem-gochem