Landelijk Afvalbeheer Plan 3

9 mei 2019

Composiet afval (end of life of end of use) heeft 5 mogelijkheden tot verwerking:

  1. Storten
  2. Verbranden
  3. Vershedderen
  4. Hoogwaardig hergebruik
  5. Opslag

Het LAP 3 bevat voor het eerst een sectorplan Rubber en Kunststof met daarin expliciet genoemd composieten. Beleid van LAP 3 is om het storten van composiet afval te minimaliseren door het storten te verbieden, tenzij. Composiet afval kan dus nog steeds op de 4 andere manieren verwerkt worden. Ontheffing voor storten kan worden aangevraagd als verbranding of vershedderen niet mogelijk is of veel te duur. Hoe dit in de praktijk gaat, is nog onduidelijk. De vollast lijst is een lijst van bedrijven die zich gekwalificeerd hebben om afvalstromen te verwerken anders dan storten. Voor composiet afval is er één bedrijf op de vollast lijst gezet: Demacq in Zeeland.