Nationale Agenda Composiet beschikbaar!

13 maart 2019

Op de JEC World 2019 heeft de sector de Nationale Samenwerkingsagenda Composiet gepresenteerd. Deze agenda is in nauwe samenwerking tussen de private sector, publieke sector, onderzoekinstellingen en de topsectoren HTSM en Chemie tot stand gekomen. Voor het eerst zijn de innovatieactiviteiten binnen Nederland in deze agenda gebundeld op nationaal niveau, waardoor er meer eenheid gecreëerd wordt, betere onderlinge afstemming plaatsvindt, en de Nederlandse composietensector internationaal sterker staat.

Verder heeft de Nationale Samenwerkingsagenda Composiet als doel om nog beter samen te werken. Composiet is cross-sectoraal, met toepassingen in vele marktsectoren, van lucht- en ruimtevaart tot diepzee offshore, van maritiem tot automotive, en van bruggen tot consumentenproducten. Uiteraard vragen al deze toepassingen verschillende materialen, ontwerpen en productietechnologieën, maar er zijn ook veel uitdagingen die voor verschillende partijen juist vergelijkbaar zijn. Daarnaast valt er ook veel te leren door samen te werken over de grenzen van sectoren heen.

De ambitie van deze agenda is om een materiële bijdrage te leveren aan het verduurzamen van onze samenleving, om internationaal een voorbeeld in zijn. Door het lage gewicht van composiet kan het energieverbruik teruggebracht worden. Prof. Dr. Ir. Rinze Benedictus, afdelingsvoorzitter Aerospace Structures & Materials bij Technische Universiteit Delft licht toe: “Als wij 10% gewicht besparen op de constructie van vliegtuigen met de materialen ontwikkeld in Nederland, zoals Fibre Metal Laminates of Thermoplasten, dit toepassen op de single-aisle aircraft, dan kunnen we wereldwijd een CO2-besparing realiseren die gelijk is aan 50% van de Nederlandse uitstoot in 2016. We hebben aangetoond dat 10% gewichtsbesparing een realistische verwachting mag zijn.”
Composieten gaan langer mee dan conventionele materialen waardoor de ecologische impact van producten omlaag gebracht kan worden. Nederland kan hier de leiding nemen, alle kennis en kunde hiervoor is in huis.

AGENDA
U kunt de nationale agenda hier downloaden.