Nederlandse composietindustrie presenteert zich op JEC World 2019 in Parijs

7 maart 2019

Speciaal: lancering van Nationale Samenwerkingsagenda Composiet

Delft, 7 maart 2018 – Volgende week, van 12-14 maart, presenteert de Nederlandse composietensector zich op de JEC World 2019,  de grootste composietbeurs ter wereld, in Parijs. Nederlandse bedrijven en onderzoeksinstellingen tonen materiaal- en procestechnologie, vooruitstrevende toepassingen in vele marktsectoren en op het gebied van automatisering en digitalisering. Dankzij hoogwaardige technologie, een breed scala aan toepassingen en een succesvol triple-helixmodel voor samenwerking tussen private sector, publieke sector en onderzoekinstellingen, is Nederland één van de meest geavanceerde Europese landen in de composietindustrie.

Op de JEC World 2019 presenteert de sector de Nationale Samenwerkingsagenda Composiet, in nauwe samenwerking tussen de private sector, publieke sector, onderzoekinstellingen en de topsectoren HTSM en Chemie. Voor het eerst zijn de innovatieactiviteiten binnen Nederland in deze agenda gebundeld op nationaal niveau, waardoor er meer eenheid gecreëerd wordt, betere onderlinge afstemming plaatsvindt, en de Nederlandse composietensector internationaal sterker staat.

Verder heeft de Nationale Samenwerkingsagenda Composiet als doel om nog beter samen te werken. Composiet is cross-sectoraal, met toepassingen in vele marktsectoren, van lucht- en ruimtevaart tot diepzee offshore, van maritiem tot automotive, en van bruggen tot consumentenproducten. Uiteraard vragen al deze toepassingen verschillende materialen, ontwerpen en productietechnologieën, maar er zijn ook veel uitdagingen die voor verschillende partijen juist vergelijkbaar zijn. Daarnaast valt er ook veel te leren door samen te werken over de grenzen van sectoren heen.

De ambitie van deze agenda is om een materiële bijdrage te leveren aan het verduurzamen van onze samenleving, om internationaal een voorbeeld in zijn. Door het lage gewicht van composiet kan het energieverbruik teruggebracht worden. Prof. Dr. Ir. Rinze Benedictus, afdelingsvoorzitter Aerospace Structures & Materials bij Technische Universiteit Delft licht toe: “Als wij 10% gewicht besparen op de constructie van vliegtuigen met de materialen ontwikkeld in Nederland, zoals Fibre Metal Laminates of Thermoplasten, dit toepassen op de single-aisle aircraft, dan kunnen we wereldwijd een CO2-besparing realiseren die gelijk is aan 50% van de Nederlandse uitstoot in 2016. We hebben aangetoond dat 10% gewichtsbesparing een realistische verwachting mag zijn.”
Composieten gaan langer mee dan conventionele materialen waardoor de ecologische impact van producten omlaag gebracht kan worden. Nederland kan hier de leiding nemen, alle kennis en kunde hiervoor is in huis. Daarmee is niet alleen Nederland geholpen, maar wordt er ook een mooi exportproduct gecreëerd. Dit laten we zien op JEC World 2019 in Parijs.

Nederland is Country on Stage op JEC WORLD 2019
Tijdens JEC World 2019 is Nederland ‘Country on Stage’. Een unieke gelegenheid om onze specifieke kwaliteiten, kennis en vaardigheden op het gebied van composieten in de schijnwerpers te zetten. Op woensdag 13 maart is er een speciaal programma van 1,5 uur. Aan het einde van het programma zullen Maarten Camps, secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Marc Hendrikse boegbeeld van de topsector HTSM, de Nationale Samenwerkingsagenda Composiet in ontvangst nemen.

Tijdens het programma zal het Nederlandse composieten ecosysteem worden gepresenteerd aan de hand van de speerpunten uit de Nationale Samenwerkingsagenda Composiet:

  • Radicale kostenverlaging
  • Verduurzaming
  • Versnelling van adoptie en acceptatie van composiettechnologie

De Nederlandse composietensector richt zich op deze speerpunten om de technologieontwikkeling met bijbehorende ambitie te realiseren: harder groeien dan het internationale gemiddelde en de huidige omzet (2018: € 1,0 miljard) in 2030 verdubbelen.

Over CompositesNL
CompositesNL behartigt de belangen van alle partijen in Nederland die betrokken zijn bij de ontwikkeling, fabricage, onderhoud en hergebruik van producten waarin composiet technologie een rol speelt. Dit doet CompositesNL door het gebruik van composiet producten te stimuleren, toepassing te vergroten en acceptatie te verbeteren. Composiet producten hebben een meerwaarde voor de maatschappij, zowel voor bedrijven als voor overheden en consumenten.

Voor vragen of meer informatie:
CompositesNL
Mevr. Nienke Collée
M: collee@compositesnl.nl
T: +31 6 11 23 29 59