Ondernemerschap en kennis rondom composieten bij elkaar gebracht binnen platform Compose It

15 oktober 2021

Het composietenplatform, dat op initiatief van NHL Stenden is opgezet, gaat verder onder de nieuwe naam Compose It, www.composeit.nl. Binnen dit unieke platform worden ondernemerschap en kennis van composieten bij elkaar gebracht en omgezet in concrete innovatieprojecten voor en door bedrijven.

Composiet is het materiaal van de toekomst. Het is opgebouwd uit twee delen: een vezel en een binder. Vaak vederlicht en tegelijkertijd ijzersterk. Er bestaat ook een natuurlijke variant: biocomposiet. Elke materiaalcombinatie kent zijn eigen specifieke eigenschappen en verwerkingstechniek. Compose It maakt werk van composieten door bedrijven en kennisinstellingen die willen innoveren met composieten te faciliteren door te verbinden en door kennis naar de praktijk te vertalen, maar vooral door te doen. Het platform richt zich op de sectoren bouw, infra, maakindustrie, maritiem, meubel en transport.

Binnennen Compose It worden drie typen composieten belicht: hightech, commodity en bio. Compose It borduurt voort op de successen die binnen het WCCS-project behaald zijn. Verschillende bedrijven en kennisinstellingen zijn onderdeel van het kernteam van Compose It: Fokker, Marlan, Nedcam, LosánNL, Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden, Drenthe College en NICE. Alle bedrijven en kennisinstellingen met een innovatief projectidee zijn van harte welkom om me te doen.

Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe
Dit project is één van de projecten die mede door de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe tot stand komt. Binnen de Regio Deal werken verschillende partijen met elkaar samen aan het verbeteren van de welvaart in de regio. Met hart voor de regio, van elkaar leren, regionaal denken, het verschil maken en vooral doen.

Meer informatie via Rudmer Heij, Projectleider & Business Developer Compose It,
Telefoon: +31 6 146 672 14
e-mail: info@composeit.nl
www.composeit.nl