RAAK-MKB-project ‘Circulaire Composieten’

25 september 2023

 RAAK-MKB-project ‘Circulaire Composieten’

Kunnen nieuwe recyclebare harsen worden toegepast in de hergebruik-methode voor traditionele thermoharde composieten en levert dit een verbetering op in circulariteit? Dit is de praktijkvraag voor  het Raak MKB project van Hogeschool Windesheim.

Composieten zijn onmisbare materialen voor toepassingen waar een laag gewicht in combinatie met hoge sterkte en vormgevingsvrijheid vereist is. Deze materialen nemen een sleutelpositie in binnen de energietransitie omdat grote rotorbladen van moderne windmolens alleen met deze materialen mogelijk zijn te realiseren.

Traditioneel worden composieten gemaakt met thermoharde harsen. Dit is voor circulariteit een probleem omdat composieten hierdoor niet recyclebaar zijn. Het Lectoraat Kunststoftechnologie van Windesheim heeft hiervoor met de industrie een oplossing ontwikkeld in de vorm van een hergebruik-methode, die inmiddels in de composiet-branche ingevoerd is.

Recent zijn recyclebare harsen op de markt gekomen die geschikt zijn voor het maken van grote composietconstructies zoals rotorbladen. Dit zijn bijvoorbeeld recyclebare epoxies en injecteerbare thermoplasten. Deze ontwikkelingen worden gebracht als dé oplossingen voor het recycle-probleem van composieten. Hiermee is echter het EoL-probleem van de reeds vervaardigde traditionele composieten gemaakt met niet-recyclebare thermoharders de komende decennia nog niet opgelost. Maar het zijn voor de toekomst van de transitie naar een circulaire economie wel veelbelovende ontwikkelingen. De vraag vanuit de industrie en branches is of deze nieuwe recyclebare harsen ook inzetbaar zijn in combinatie met de hergebruik-methode voor een nog betere circulariteit.

In het RAAK MKB Project wordt onderzocht of de hergebruik-methode in combinatie met de nieuwe recyclebare harsen industrieel toepasbaar is en wat ontwerp-eigenschappen zijn van hiermee geproduceerde producten. Verder wordt de milieu-impact onderzocht als deze harsen worden gebruikt in de hergebruik-methode.

Het beoogde projectresultaat is een beoordeling van het gebruik van nieuwe recyclebare harsen in de hergebruik-methode. Hiermee wordt een overzicht gemaakt voor de industrie welke mogelijkheden er zijn om met deze combinaties nieuwe, circulaire composietproducten te maken van EoL composietstromen, met name ook voor de nabije toekomst.

Meer weten, neem dan contact op met  projectleider Dr. Ir. Albert ten Busschen, Associate Lector Kunststoftechnologie, Windesheim