Rapport: The Circular Wind Hub

10 februari 2022

Recent verscheen het onderzoeksrapport van ECHT: ‘The Circular Wind Hub: How to facilitate the wind industry to become circular’. ECHT voerde dit onderzoek uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Een van de belangrijke conclusies uit het rapport is dat windenergie niet mogelijk is zonder composiet. Daarnaast geeft het rapport een overzicht van de circulariteit van de windindustrie.

Daarmee maakt het rapport voor de stakeholders in de sector overzichtelijk hoe zij kunnen bijdragen aan de transitie naar de circulaire economie. Beleidsveranderingen, pilots en initiatieven komen aan bod. Bovendien is er aandacht voor de onzekerheden en uitdagingen rond windenergie.

Een van die uitdagingen voor onze sector is het recyclen van composiet. Om de moeilijkheden rond composietrecycling aan te pakken, is er een internationaal consortium gevormd om een ​​subsidie ​​uit de Horizon Europe-oproep aan te vragen. Ook dit plan is terug te lezen in het rapport.

Het voorstel van het consortium omvat onder meer 3 recyclinglocaties in Europa met als doel het recyclen van windturbinebladen, die de komende jaren worden ontmanteld. Ook het  ontwikkelen van EoL-strategieën voor toekomstige blades is een belangrijke focus.

Lees hier het volledige rapport