Samenwerking CompositesNL en Netherlands Maritime Technology

28 november 2018

CompositesNL en Netherlands Maritime Technology (NMT) bundelen haar krachten om de toepassing van composieten in de scheepsbouw breder mogelijk te maken.

Toepassing van composieten in de scheepsbouw is niet nieuw, maar voor de commerciële scheepvaart is het nog geen vanzelfsprekendheid. De belangrijkste reden hiervoor is dat de maritieme regelgeving gebaseerd is op schepen van staal en andere materialen enkel zijn toegestaan mits aangetoond dat ze equivalent gedrag vertonen en de schepen net zo veilig zijn als de stalen variant. Om dit te onderbouwen zul je als scheepswerf twee schepen moeten ontwerpen en extra testen moeten doen, waarbij de acceptatie van de oplossing pas ver na tekenen van nieuwbouwopdracht verkregen kan worden. En dat terwijl toepassing van composiet materialen zoveel voordelen biedt die nu niet worden verzilverd. Composiet schepen kunnen in potentie veel meer lading vervoeren, zijn lichter en zijn als gevolg minder milieubelastend. Juist nu duurzaamheid steeds belangrijker wordt moeten de drempels verlaagd worden om deze innovatieve materialen breder toegepast te krijgen in de maritieme sector.

Met de verbinding van de netwerken van CompositesNL en NMT wordt het versterken van de kennispositie van de leden en het adviseren van beleidsmakers gezamenlijk opgepakt.