Innovatie Prestatie Contracten (IPC)

InnovatiePrestatieContracten (IPC) is een subsidie voor samenwerkende mkb-ondernemingen in dezelfde regio, keten of branche die een meerjarig innovatietraject uitvoeren.

Binnen een IPC-verband voeren 10 tot 20 mkb-ondernemingen (collectieve) innovatieprojecten uit, onder begeleiding van een penvoerder (organisatie die volgens bepaalde regels de belangen behartigt van ondernemers). Innovatie, samenwerking en kennisoverdracht staan in dit tweejarige IPC-project centraal.

Openstelling 2017In 2017 heeft de IPC-regeling 2 onderdelen:

  1. De reguliere IPC-regeling. Deze verschilt niet van eerdere jaren.
  2. Een regionale variant (IPC Zuid-Holland). Het is mogelijk om projecten in te dienen die gericht zijn op de provincie Zuid-Holland.

Lees meer over  IPC Zuid-Holland.

Er is € 2.874.000 aan budget beschikbaar voor de landelijke IPC regeling. Voor de regionale variant is € 1.404.000 budget beschikbaar.