Pure Infinity

Pure Infinity: Innovators in biologische luchtemissiebehandeling
Specifiek voor de composietenindustrie presenteren wij onze VOCUS technologie, een biologische luchtzuiveringstechnologie die de VOC’s (styreen) uit de luchtemissies naar de atmosfeer zuivert. Onze technologie stelt u in staat uw productieprocessen te verduurzamen tegen de laagste Cost of Ownership.

Uw uitdaging, onze oplossingen
Composieten zijn een uiterst duurzaam constructiemateriaal, vanwege hun bijna oneindige levensduur en de extreem sterke en lichte eigenschappen. De composietindustrie voelt nu een toenemende wens om hun styreenemissies in de lucht op te lossen om hun bedrijven te moderniseren en hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Het oplossen van de styreenuitstoot op een duurzame en groene manier, tegen lage kosten, met zeer weinig onderhoud en een kleine ecologische voetafdruk is hierbij essentieel. Maak kennis met de VOCUS.

Lager kosten en een grotere duurzaamheid
De VOCUS is een modern biologisch systeem. Het werkt zelfstandig binnen de optimale parameters die automatisch door het systeem worden gehandhaafd. Het past zich aan de inlaat van styreen aan en is bestand tegen de schommelingen die bekend zijn in elk normaal industrieel productieritme. De VOCUS is een biologisch systeem. Dit betekent dat de eigenlijke styreenverwijdering gebeurt door de biologie in de VOCUS-reactor die het styreen consumeert. Dit is de reden waarom de operationele kosten extreem laag zijn in vergelijking met om het even welke andere technologie.