TPRC

Het ThermoPlastic composites Research Center (TPRC) is primair bezig met het uitvoeren van fundamenteel onderzoek – in nauwe samenwerking met de Universiteit Twente – onder supervisie en sturing van haar partners (o.a. Boeing, GKN Fokker, Toray Advanced Composites). Dit onderzoek is pre-competitief, zodat er geen probleem is voor de partners ten aanzien van IP (intellectueel eigendom) en het delen van informatie.
Daarnaast is TPRC met een separaat team actief met zg. bilaterale projecten die specifiek op één klant zijn gericht. De opgedane kennis wordt alleen met die klant gedeeld. De bilaterale projecten kunnen zowel betrekking hebben op de luchtvaart, maar ook andere markten, zoals automotive en industriële toepassingen.
Als stichting verzorgt TPRC ook conferenties, webinars en cursussen om kennis te delen en meer organisaties te interesseren voor thermoplastische composietmaterialen en productietechnologieën. Dit sluit aan bij TPRC’s missie om thermoplastische composieten breder bekend te maken en een bijdrage te leveren aan een meer duurzame samenleving.
TPRC is een zelfstandige entiteit met een eigen locatie en laboratorium dat alle faciliteiten aan boord heeft om de missie te verwezenlijken.

TPRC Bedrijfsvideo